Opieka całodobowa

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona codziennie, po zakończeniu pracy przychodni, od 18.00 – 08.00 następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 godziny na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.

Pacjenta nie obowiązuje rejonizacja – chory będąc np. w podróży lub u krewnych może wybrać dowolną placówkę opieki całodobowej.

W przypadku konieczności wizyty w domu Pacjenta trzeba wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę całodobową w jego rejonie pobytu lub zamieszkania.

Dla naszych Pacjentów opiekę całodobową zabezpieczają:

 • SZPITAL ŚW.ROCHA OZIMEK , TEL. 77 427 34 00 (również wizyty domowe)
 • NZOZ OPTIMA SA OPOLE, Krakowska 44 TEL. 77 887 21 25

Z opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać gdy:

 • nie ma objawów grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby nasz stan zdrowia

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie z opieki całodobowej:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej np. podwyższone ciśnienie tętnicze pomimo zażycia stałych leków
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u dzieci poniżej 3 roku życia i ludzi starszych
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące po lekach przeciwbólowych
 • nasilona biegunka lub/i wymioty , szczególnie u dzieci i ludzi starszych
 • zatrzymanie moczu
 • nagłe silne bóle kręgosłupa, stawów, kończyn
 • bóle brzucha nie ustępujące mimo zastosowania środkow rozkurczowych