MEDYCYNA SPORTOWA I BADANIA KIEROWCÓW

Medycyna Sportowa

lek. Elżbieta Markowska-Kardyś 

Certyfikat PTMS 148

Kwalifikacja do uprawiania sportu z wydaniem orzeczenia – badanie dzieci i młodzieży do 23 roku życia .

Badania: wtorki od godz.17.00 (w przypadkach pilnych kontakt z lekarzem: elkardys@gmail.com)

Rejestracja telefoniczna : 77 5506808, 663 955 676 lub e-mail : elkardys@gmail.com

Badania kandydatów na kierowców i kierowców kat. A i B

lek. Elżbieta Markowska-Kardyś

Badania codziennie po wcześniejszej rejestracji :

– tel. 77 550 68 08, 663 955 676

– e-mail : elkardys@gmail.com