NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy lekarz POZ może wystawić skierowanie na badania profilaktyczne?
Nie wykonujemy badań na życzenie, każde skierowanie na badania jest wystawiane przez lekarza POZ jedynie w przypadku wskazań medycznych.

Czy lekarz POZ powinien wystawić skierowanie na badania zlecane przez specjalistów?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ, lekarz POZ wystawia skierowanie dla pierwszorazowej wizyty u specjalisty. Pacjent pozostający pod kontrolą lekarza specjalisty dostaje od niego skierowanie na kolejne badania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NFZ. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7085.html?fbclid=IwAR0HROZTt0Hj_6v9WvMnm-ADMS2QYh1PHKQIfcwpX4pR-7jsmz0cdtKBZRw

Jak do nas dołączyć?
Wypełniając deklarację wyboru. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce INFORMACJE
DLA PACJENTA.

Czy osoba nieubezpieczona może uzyskać świadczenia w placówce POZ?
Osoba nieubezpieczona może uzyskać świadczenia odpłatnie. Cennik usług znajdą Państwo z zakładce CENNIK.

Czy lekarz POZ powinien przedłużać/wystawiać zwolnienie na podstawie dokumentacji pacjenta z SOR/z poradni
specjalistycznych/od lekarza dentysty?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o niezdolności do pracy orzeka lekarz prowadzący.

Jak zapisać się na badania 40 Plus?
Za pomocą internetowego konta pacjenta lub infolinii (22 735 39 53).
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus
Po zapisaniu się na badanie można je wykonać w naszej przychodni.